Kako da promenim lozinku za ftp nalog?

Posted by & filed under cPanel.

Lozinka za ftp nalog je ista kao i lozinka za logovanje na cPanel. Procedura za promenu lozinke za ftp je ista kao i procedura za promenu lozinke za cPanel. Ukoliko želite da kreirate nove naloge za ftp, to možete uraditi na samom cPanelu u odeljku FTP accounts.

Kako da promenim lozinku za cPanel ?

Posted by & filed under cPanel.

Promena lozinke za cPanel i glavni ftp nalog: Prijavite se na korisnički portal  https://portal.panet.rs/members/ Kliknite na Usluge / Moji servisi Na sledećoj stranici kliknite na dugme vidi detalje za hosting paket za koji želite da promenite cPanel lozinku Na sledećoj stranici kliknite na Promeni lozinku. Upišite novu lozinku dva puta u ponuđena polja Kliknite na… Read more »

Kako da promenim lozinku za glavni email nalog?

Posted by & filed under Email.

Glavni email nalog se automatski kreira sa aktivaciom hosting paketa.Kreira se po principu username@mojdomen.tld, gde je username isti username koji ste dobili pri aktvaciji hosting paketa. Lozinka za glavni email nalog je ista kao i lozinka za logovanje na cPanel.Procedura za promenu lozinke za glavni email nalog je ista kao i procedura za promenu lozinke… Read more »