Koji su pristupni parametri za email server?

Posted by & filed under Email.

Incoming Mail server Server >> mail.imedomena.tld primer: mail.primer.com, mail.primer.rs, primer.co.rs … port:: 995, protocol POP3S SSL port: 993, protocol IMAPS SSL Opcija za korišćenje sigurne veze mora biti uključena. Korišćenje sigurne veze (SSL/TLS) podešavate u email klijentu u podešavanjima servera. U mobilnim aparatima selektujete opciju TLS/SSL ili “secure ports”, “secure connection” … Za mobilne aparate… Read more »

Kako da pristupim cPanelu ? Koji su pristupni parametri ?

Posted by & filed under cPanel.

cPanelu direktno pristupate na adresi http://imedomena.tld/cpanel Gde je imedomena.tld naziv domena za koji želite da pristupite cPanelu. Takođe možete pristupiti tako što ćete se prijaviti na korisnički portal, kliknuti na Usluge / Moji servisi / vidi detalje (za hosting paket za koji želite da pristupite cPanelu ) i na sledećoj stranici kliknite na dugme cPanel… Read more »

Kako da promenim lozinku za cPanel ?

Posted by & filed under cPanel.

Promena lozinke za cPanel i glavni ftp nalog: Prijavite se na korisnički portal  https://portal.panet.rs/members/ Kliknite na Usluge / Moji servisi Na sledećoj stranici kliknite na dugme vidi detalje za hosting paket za koji želite da promenite cPanel lozinku Na sledećoj stranici kliknite na Promeni lozinku. Upišite novu lozinku dva puta u ponuđena polja Kliknite na… Read more »

Kako da promenim lozinku za glavni email nalog?

Posted by & filed under Email.

Glavni email nalog se automatski kreira sa aktivaciom hosting paketa.Kreira se po principu username@mojdomen.tld, gde je username isti username koji ste dobili pri aktvaciji hosting paketa. Lozinka za glavni email nalog je ista kao i lozinka za logovanje na cPanel.Procedura za promenu lozinke za glavni email nalog je ista kao i procedura za promenu lozinke… Read more »