Podešavanje email klijenta za panet.rs korisnike

Posted by & filed under Email.

Podešavanje email klijenta Incoming Mail server Server >> mail.panet.rs port: 110, protocol POP3 TLS port:: 995, protocol POP3S SSL port: 143, protocol IMAP TLS port: 993, protocol IMAPS SSL Opcija za korišćenje sigurne veze mora biti uključena Korišćenje sigurne veze (SSL/TLS) podešavate u email klijentu u podešavanjima servera. U mobilnim aparatima selektujete opciju TLS/SSL ili… Read more »