Koji su pristupni parametri za ftp server?

Posted by & filed under cPanel.

FTP Server: ftp.imedomena.tld Umesto imedomena.tld upišite naziv domena kojem želite da pristupite. Korisničko ime i lozinka za FTP pristup se nalaze u aktivacionom mailu za hosting paket koji ste dobili od nas.