Posted by & filed under Email.

Podešavanje email klijenta

Incoming Mail server

 • Server >> mail.panet.rs
 • port: 110, protocol POP3 TLS
 • port:: 995, protocol POP3S SSL
 • port: 143, protocol IMAP TLS
 • port: 993, protocol IMAPS SSL
 • Opcija za korišćenje sigurne veze mora biti uključena

Korišćenje sigurne veze (SSL/TLS) podešavate u email klijentu u podešavanjima servera.
U mobilnim aparatima selektujete opciju TLS/SSL ili “secure ports”, “secure connection” …
Za mobilne aparate je preporučena upotreba IMAP protokola zbog mnogih prednosti a glavna prednost je manji protok podataka između klijenta i servera.

Outgoing Mail Server

 • Server >> relay.panet.rs
 • port: 25 protocol smtp TLS
 • port: 465 protocol smtps SSL
 • Opcija za korišćenje sigurne veze mora biti uključena
 • Autentifikacija za odlazeći mail server mora biti uključena.

Autentifikaciju podešavate u email klijentu u podešavanjima servera: “server zahteva autentifikaciju” , “Outgoing server requires authentification” …
U mobilnim aparatima, upišite korisničko ime i lozinku i za odlazeći (outgoing) mail server.
Korišćenje sigurne veze (SSL/TLS) podešavate u email klijentu u podešavanjima servera.
U mobilnim aparatima selektujete opciju TLS/SSL ili “secure ports”, “secure connection” …

Podržani načini autentifikacije su “PLAIN” i “LOGIN”.
Korisničko ime za odlazeći email server je isto kao i za primanje pošte i mora se slagati sa Vašom email adresom.

Comments are closed.