Posted by & filed under Email.

Incoming Mail server

  • Server >> mail.imedomena.tld primer: mail.primer.com, mail.primer.rs, primer.co.rs …
  • port:: 995, protocol POP3S SSL
  • port: 993, protocol IMAPS SSL
  • Opcija za korišćenje sigurne veze mora biti uključena.

Korišćenje sigurne veze (SSL/TLS) podešavate u email klijentu u podešavanjima servera.
U mobilnim aparatima selektujete opciju TLS/SSL ili “secure ports”, “secure connection” …
Za mobilne aparate je preporučena upotreba IMAP protokola zbog mnogih prednosti, a glavna prednost je manji protok podataka između klijenta i servera.

Outgoing Mail Server

  • Server >> mail.imedomena.tld primer: mail.primer.com, mail.primer.rs, primer.co.rs …
  • port: 465 protocol smtps SSL
  • Opcija za korišćenje sigurne veze mora biti uključena.
  • Autentifikacija za odlazeći mail server mora biti uključena.

Autentifikaciju podešavate u email klijentu u podešavanjima servera: “server zahteva autentifikaciju” , “Outgoing server requires authentification” …
U mobilnim aparatima, upišite korisničko ime i lozinku i za odlazeći (outgoing) mail server.
Korišćenje sigurne veze (SSL/TLS) podešavate u email klijentu u podešavanjima servera.
U mobilnim aparatima selektujete opciju TLS/SSL ili “secure ports”, “secure connection” …

Podržani načini autentifikacije su “PLAIN” i “LOGIN”.
Korisničko ime za odlazeći email server je isto kao i za primanje pošte i mora se slagati sa Vašom email adresom.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.