Posted by & filed under cPanel.

cPanelu direktno pristupate na adresi

http://imedomena.tld/cpanel

Gde je imedomena.tld naziv domena za koji želite da pristupite cPanelu.

Takođe možete pristupiti tako što ćete se prijaviti na korisnički portal, kliknuti na Usluge / Moji servisi / vidi detalje (za hosting paket za koji želite da pristupite cPanelu ) i na sledećoj stranici kliknite na dugme cPanel login i bićete automatski prosleđeni na cPanel za vaš hosting nalog.

Alternativno, ako domen nije aktivan možete pristupiti koristeći ip adresu koja je dodeljena vašem domenu ( upisana je u aktivacionom emailu )
npr. ako je ip adresa 192.168.99.18

http://192.168.99.18/cpanel

ili
https://192.168.99.18:2084

Podatke za pristup ste dobili u aktivacionom emailu za vaš hosting paket.

Comments are closed.