Posted by & filed under Email.

Za kreiranje email naloga uradite sledeće:

 1. Logujte se na cPanel.
 2. Kliknite na odeljak “Email Accounts” u okviru “Mail” kategorije.
 3. Popunite neophodne informacije.
  • Email – Unesite ime željenog email naloga.
  • Password – Unesite željenu lozinku.
  • Password (again) – Ponovite unos željene lozike.
  • Mailbox Quota – Selektujte veličinu mail box-a.
 4. Kliknite na “Create Account” dugme i novi email nalog ce biti kreiran.

Za brisanje email maloga uradite sledeće:

 1. Logujte se na cPanel.
 2. Kliknite na odeljak “Email Accounts” u okviru “Mail” kategorije.
 3. Pronađite u listi email naloga onaj koji želite da obrišete.
 4. Kliknite na “Delete” koje se nalazi sa desne strane u istom redu.
 5. Potvdite još jednim klikom na “Delete” (koji će se pojaviti), i Vaš nalog biće obrisan.

Comments are closed.